15-08-2012  De gemeente Breda wil dat goederen met minder en schonere voertuigen worden aan- en afgevoerd naar en van de binnenstad. Dan is wel een andere wijze van stedelijke distributie nodig. Met het uitschrijven van een openbare prijsvraag onder (vervoers)bedrijven hoopt de gemeente hiervoor innovatieve en realistische voorstellen te krijgen.

Hinder

Ook wil de gemeente de hinder aanpakken die wordt veroorzaakt door de voertuigen die vooral tussen 9.30 uur en 11.00 uur in het voetgangersdomein aanwezig zijn en de hinder die ontstaat door onderhouds- en bouwwerkzaamheden en bijbehorende voertuigen en werktuigen.

Realistisch plan

Breda heeft gekozen voor een prijsvraag om een goed gefundeerde en onafhankelijke keuze te kunnen maken voor een realistisch plan dat gefaseerd uitvoerbaar is in 2013. Volgens de gemeente moet de markt zelf in staat zijn om realistische en dus uitvoerbare innovatieve ideeën in te dienen.

Startbijeenkomst

De prijsvraag loopt van begin september tot eind oktober. Op dinsdag 4 september vindt een startbijeenkomst plaats. Een onafhankelijke jury gaat de ideeën beoordelen. De jury maakt de winnaar van de prijvraag in november bekend.