15-04-2013  De stadsregio Arnhem/Nijmegen wil 25 procent minder ‘regionaal gebonden’ vrachtverkeer tijdens de spits. De regio heeft aan marktpartijen gevraagd oplossingen te bedenken voor het fileprobleem. Hiertoe wil de regio een prijsvraag uitschrijven.

Alternatieve oplossingen

Nu al neemt de regio zelf maatregelen om de bereikbaarheid te vergroten. Het gaat dan onder meer om het stimuleren van de bundeling van goederenstromen. Maar de stadsregio wil graag van verladers, retailers en logistiek dienstverleners horen of zij alternatieve oplossingen weten.

Volgens de stadsregio is ‘meer samenwerking in de keten’ essentieel om de problematiek op te lossen. De prijsvraag wordt naar verwachting gegoten in de vorm van een openbare aanbesteding, die waarschijnlijk nog voor de zomer via het platform TenderNed wordt vrijgegeven.

Informatiebijeenkomst

Op vrijdag 26 april vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de voorgenomen prijsvraag. Dan wil de regio ook van de ondernemers horen of zij brood zien in de aanbesteding, of dat de stadsregio beter andere plannen kan bedenken.