14-12-2012 Komend jaar worden de prijzen van tachograafkaarten met twee procent verhoogd, in plaats van de eerder geplande zes procent. Ook de prijzen van vergunningen voor personenvervoer (taxi’s en touringcars) stijgen minder dan gedacht. Deze prijzen worden met 2,25 procent in plaats van tien procent verhoogd. Dat heeft minister Schultz van Haegen bekend gemaakt.

De geringe prijsstijging zien verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) als een eerste stap in de goede richting. Het Rijksbeleid schrijft voor dat Kiwa, dat namens de overheid de tachograafkaarten levert, deze taak kostendekkend moet uitvoeren. Eerder dit jaar bleek echter dat Kiwa forse winst maakte.

Ongehoord

Een tachograafkaart kost per 1 januari 2013 circa 100 euro (exclusief BTW). Deze prijs ligt nog steeds 25 procent boven de kostprijs. TLN, KNV en EVO vinden het ongehoord dat Kiwa bij het vervullen van een publieke taak zoveel winst maakt over de rug van vervoerders en blijven vasthouden aan een forse prijsverlaging.

In vergelijking met ons omringende landen is de prijs tot 2,5 keer zo hoog. Dit is slecht voor de internationale concurrentiepositie van ons land in het wegvervoer, aldus de organisaties.

Verlagen

EVO, TLN en KNV roepen minister Schultz van Haegen dan ook op de prijzen van tachograafkaarten te verlagen en daarmee meer in lijn te brengen met de ons omringende landen.