17-09-2013  De infrastructuur in Oost-Nederland moet een stap terug als gevolg van beslissingen van het kabinet. Dat stellen verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) in reactie op de Miljoenennota.

Doorstroming

EVO en TLN hekelen het feit dat een impuls van 300 miljoen euro voor infrastructurele projecten is geschrapt. Dit terwijl er volgens de organisaties juist meer in infrastructuur zou moeten worden geïnvesteerd om de doorstroming van het goederenvervoer en het economisch herstel te stimuleren.

Files

In Oost-Nederland is een versnelde verbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord noodzakelijk, aldus TNL en EVO. ‘Op en rond het knooppunt Grijsoord, waar de A12 en de A50 elkaar kruisen, ontstaan steeds vaker files en verkeersonveilige situaties. Dit komt deels door de toenemende verkeersdruk op de verbrede A50 tussen Valburg en Grijsoord.’

N35

Ook van een versnelde opwaardering van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen lijkt geen sprake meer. ‘In het MIRT-projectenboek is te lezen dat de opwaardering van dit traject ernstig vertraagd is en de bestuursovereenkomst blijkt aangehouden.’

Stappen

Volgens EVO en TLN zijn de afgelopen jaren in Oost-Nederland belangrijke stappen gezet om de infrastructuur op peil te krijgen. Zo is in juli een bestuursovereenkomst ondertekend die de doortrekking van de A15 mogelijk moet maken. De provincies Gelderland en Overijssel trekken samen met de regio Twente in totaal 129,5 miljoen euro uit om in 2017 te beginnen met de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twente.

Haast

Op 20 augustus is het Tracébesluit voor de opwaardering van de N18 tussen Varsseveld en Enschede ter inzage gelegd. Voor een noodzakelijke uitbreiding van parkeerplaatsen voor het vrachtverkeer langs de corridors A1 en A15 lijkt budget te worden vrijgemaakt. TLN en EVO roepen de minister op haast te maken met deze capaciteitsuitbreiding.

Miljoenennota

Volgens EVO en TLN worden ondernemers door de nieuwe bezuinigingen verder op kosten gejaagd, bijvoorbeeld door de accijnzen op diesel te verhogen. Lees hier de algemene reactie van EVO en TLN op de miljoenennota.