17-09-2013  De nieuwe bezuinigingen op infrastructuur en de geplande accijnsverhoging op diesel zijn slecht voor ondernemers, het goederenvervoer en de Nederlandse economie. Dat stellen EVO en TLN in een reactie op de Prinsjesdagvoorstellen.

Inflatiecorrectie

Zo gaat de eerder aangekondigde investeringsimpuls van 300 miljoen euro in wegen niet door. Ook vindt er geen inflatiecorrectie op rijksuitgaven plaats, waardoor het kabinet de komende jaren nog eens 1,6 miljard euro minder in infrastructuur investeert.

Ambitie

De maatregelen staan in schril contrast tot de ambities die het kabinet heeft met de topsector logistiek. Het kabinet laat een belangrijke kans voor een versterking van de werkgelegenheid en de economie liggen.

Plunderpot

Deze bezuinigingen komen namelijk bovenop de reeds eerder aangekondigde miljardenbezuinigingen op infrastructuur. EVO en TLN bestempelden het Infrastructuurfonds daarom eerder al als ‘plunderpot’.

Concurrentiepositie

EVO en TLN waarschuwen ook voor de negatieve effecten van de dieselaccijnsverhoging. Niet alleen gaan ondernemers hierdoor jaarlijks miljoenen euro’s meer betalen, ook zal de schatkist van het rijk tientallen miljoenen euro’s mislopen. Het loont voor ondernemers namelijk steeds meer om in het buitenland te tanken. De concurrentiepositie van Nederland komt als gevolg van deze maatregelen verder onder druk te staan. De organisaties doen daarom een beroep op het kabinet om af te zien van de accijnsverhoging.

Lichtpuntje

Een lichtpuntje is het compenseren van de voorgenomen accijnsverhoging op lng – een veelbelovende brandstof voor het zware goederenvervoer over de weg en het water. Het kabinet compenseert bedrijven die lng gebruiken via een zogenoemde teruggaafregeling. Betaalde lng-accijnzen kunnen voor een bedrag van 125 euro per 1000 kilogram lng, in de komende vijf jaar worden teruggevraagd.

Regio

De kabinetsplannen zorgen volgens EVO en TLN ook voor vertragingen van verschillende infrastructurele projecten in Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg, en Oost-Nederland.