22-06-2011  Op voorstel van staatssecretaris Weekers komt er aangepaste wet- en regelgeving voor de btw-heffing op het privégebruik van een auto van de zaak. Deze wijzigingen worden doorgevoerd naar aanleiding van een recente uitspraak van de rechtbank in Haarlem. In het uiterste geval kan deze uitspraak tot gevolg hebben dat er geen btw meer geheven kan worden over het privégebruik van een auto van de zaak.

Het vervallen van de btw-heffing betekent ongeveer een half miljard euro per jaar minder in de schatkist. Om dit te voorkomen zal de btw-heffing bij privégebruik van een auto van de zaak, met ingang van 1 juli 2011, niet meer gekoppeld zijn aan de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. In de toekomst zal privégebruik van de auto van de zaak worden belast als fictieve dienst naar het werkelijke privégebruik, waarbij woon-werkverkeer als privé wordt aangemerkt.

Voor de bepaling van de hoogte wordt een forfaitair percentage van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) genomen. Dit percentage wordt voor 1 juli vastgesteld en zal overeenkomen met de verschuldigde btw op het gemiddelde werkelijke privégebruik.  Ook zullen er per 1 juli maatregelen getroffen worden om een reële btw-heffing zeker te stellen in geval de auto van de zaak tegen een te lage vergoeding ter beschikking wordt gesteld voor privégebruik.