Tiel, 9 december 2011

Filevorming op de verbindingswegen van de A2 naar de A15 in oostelijke richting zorgt voor grote vertraging en levert gevaarlijke situaties op. Het regionale bedrijfsleven (vertegenwoordigd door Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, VNO-NCW Midden en VNO-NCW West) vraagt minister Schultz van Haegen daarom om op korte termijn de invoegstrook te verlengen. Hierdoor kan het verkeer afkomstig van de A2 gemakkelijker en veiliger invoegen op de A15 en verbetert de doorstroming.

Sinds de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Deil en Everdingen, is het verkeer dat van de A2 de A15 op wil rijden toegenomen. Daardoor ontstaat steeds vaker filevorming op de verbindingswegen van het knooppunt Deil. ’s Ochtends gebeurt dat richting Gorinchem, terwijl het ’s middags richting Nijmegen vastloopt. Hoewel weggebruikers dagelijks te maken hebben deze files, ontbreekt de A15 steevast in alle filemeldingen. Het ontbreken van telpunten in het wegdek zoals elders in het snelwegennet ligt hier waarschijnlijk aan ten grondslag.

Vooral de aansluiting van de A2 op de A15 richting Tiel wordt als verkeersonveilig beschouwd. De verbindingsweg zelf is niet goed vormgegeven. Bovendien is het voor het verkeer lastig om in te voegen op de A15 omdat er veel vrachtverkeer rijdt dat voornamelijk gebruik maakt van de rechterrijstrook. Hierdoor ontstaat colonnevorming. Op een gemiddelde werkdag passeerden in 2010 ter hoogte van Meteren in totaal ongeveer 15.000 vrachtauto’s. Dat zijn 10 vrachtauto’s per minuut.

Het bedrijfsleven is van mening dat een belangrijke corridor als de A15 met een dermate hoge intensiteit van het vrachtverkeer, minimaal 2x3 rijstroken moet hebben. Recent heeft onderzoek aangetoond dat op de A15 tussen Deil en Valburg veel vertraging optreedt.