18-07-2011  Ruim vijf jaar geleden zijn de eerste tachograafkaarten voor de digitale tachograaf uitgegeven. Momenteel zijn er echter problemen bij het verlengen van de eerst uitgegeven bedrijfskaarten, waarbij de eerste nul van het KvK nummer vervangen is door een sterretje.

Hierdoor ontstaan problemen met het uitlezen van de gegevens uit de digitale tachograaf.

Bedrijfskaarten hebben allemaal een uniek nummer, het KvK nummer. Bij een gedeelte van de eerst uitgegeven bedrijfskaarten is het KvK nummer aangevuld met sterretjes ***.

Bij nieuwere kaarten is het KvK nummer aangevuld met nullen 000. Bij het ontvangen van de nieuwe bedrijfskaarten van KIWA zit er dus een verschil in het KvK nummer op de oude en nieuwe bedrijfskaart.

Door dit verschil kan Kiwa Register de kaarten niet verlengen. Voor deze bedrijfskaarten zal een nieuwe (eerste) aanvraag gedaan moeten worden.

Met deze nieuwe bedrijfskaart kunt u echter geen gegevens uitlezen uit een tachograaf die met een andere bedrijfskaart is gelocked. Om als bedrijf toch alle gegevens te kunnen bewaren moet u de volgende stappen verrichten.

  1. Lees op de laatste dag (voordat de geldigheid van de kaart verloopt) de tachograaf met de oude bedrijfskaart uit.
  2. Zorg vervolgens dat met de oude bedrijfskaart de tachograaf uitgelocked wordt.
  3. Neem de nieuwe bedrijfskaart en link deze kaart aan het bedrijf, het inlocken.

Door deze stappen te ondernemen voorkomt u dat er gegevens uit de tachograaf niet op het bedrijf opgeslagen worden. KIWA Register zal alle bedrijven die met dit probleem te maken hebben persoonlijk aanschrijven.