05-07-2017  De logistieke operatie van handels- en productiebedrijven loopt spaak door aanhoudende opstoppingen bij terminals in de Rotterdamse haven. De vertragingen voor de binnenvaart lopen op tot enkele dagen. Dit constateert ondernemersvereniging evofenedex, die met binnenvaarders en terminals in gesprek is om te onderzoeken welke concrete stappen nodig zijn om de problemen op te lossen.

Slechte afhandeling

evofenedex, belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, heeft vorige week met een afvaardiging van de binnenvaart gesproken hoe de containerafhandeling in de haven kan verbeteren. Bedrijven lopen al weken aan tegen een slechte afhandeling van de binnenvaart. Deze problematiek staat los van de computer hack die onlangs de APM terminal plat legde.

Oplossing

Handelaren en producenten zijn voor hun succes afhankelijk van een efficiënte logistiek. Daarom houden bijvoorbeeld bouwbedrijven, groothandelaren en retailers zich ook dagelijks bezig met het slim organiseren van hun goederenstroom. Gezien de essentiële rol van binnenvaart voor de verbinding naar het achterland, pleit evofenedex voor een structurele oplossing voor het probleem. Als de problemen slechts tijdelijk worden opgelost, is het volgens evofenedex wachten tot het volgende piekmoment en alles opnieuw vaststaat.

Problemen

Volgens evofenedex zijn de problemen bij de terminals in de Rotterdamse haven structureel van aard. De ondernemersvereniging stelt dat het ontbreekt aan een goede coördinatie tussen de verschillende terminals en rederijen. Hierdoor kan de terminal vastlopen terwijl een andere terminal nog wel ruimte heeft om de goederen af te handelen.

Extra handelingen

Ook kunnen de grootste containerschepen wegens laag water momenteel niet in Duitsland terecht, waardoor er op de Rotterdamse terminal extra handelingen moeten worden verricht. Ook een groeiende wereldeconomie zorgt voor extra scheepverkeer. Daarnaast ontbreekt het aan een directe relatie tussen de terminals en de binnenvaart. Pas na de containerschepen zijn de binnenvaarders aan de beurt.