05-03-2013  Elke provincie in Nederland heeft wel infrastructurele knelpunten die opgelost kunnen worden wanneer de Rijksoverheid besluit een deel van de kosten te dragen. Maar gemakkelijk is het al lang niet meer om Den Haag te verleiden mee te betalen aan een project in de provincie. In de rijksbudgetten voor infrastructuur is flink gesneden.

Om aanspraak te kunnen maken op rijksgelden moet Noord-Brabant daardoor nog meer dan voorheen de concurrentie aan met de Randstad, zegt Ruud van Heugten, gedeputeerde Mobiliteit en Financiën van die provincie, in de nieuwste EVO Logistiek.

Wegenbelasting

In Den Haag wordt bekeken waar de files het ernstigst zijn en daardoor komt een groot deel van het beschikbare geld toch vaak in de Randstad terecht, weet Van Heugten. ‘Dat is heel begrijpelijk, maar politici moeten niet vergeten dat buiten de Randstad ook wegenbelasting wordt betaald.’

Ook heeft de Brabantse gedeputeerde kritiek op de modellen die het Rijk gebruikt om te prioriteren. ‘Die gaan uit van een gemiddelde filedruk tussen twee knooppunten. In de Randstad liggen die punten echter veel dichter bij elkaar dan in een provincie als de onze en is de filedruk per kilometer dus veel hoger. Met als gevolg dat het geld daar naartoe gaat.’
Knelpunten buiten de Randstad blijven zo volgens de gedeputeerde structureel buiten beeld. 

Logistiek

In EVO Logistiek vertelt Van Heugten ook hoe zijn ervaring als logistiek manager in het bedrijfsleven hem de afgelopen jaren uitstekend van pas kwam in de lokale, provinciale én landelijke politiek.
Het blad ligt 8 maart bij abonnees in de bus.