Problemen met bevoorrading binnensteden nog niet voorbij30-11-2011  Volgens EVO en TLN is er de komende tijd alle reden om stedelijke distributie hoog op de politieke en bestuurlijke agenda te houden.

Dit stellen de organisaties van verladers en vervoerders naar aanleiding van het afscheid van de Ambassadeur Stedelijke Distributie afgelopen woensdag in Den Haag.

Mede dankzij de inzet van de ambassadeur, Eric Janse de Jonge, is er in een aantal regio’s en gemeenten het nodige bereikt. Bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en winkelklimaat.

Maar volgens TLN en EVO blijft regie nodig, ook al zal die niet langer bij het Rijk liggen nu er geen nieuwe ambassadeur meer wordt aangesteld. Ze doen een beroep op de provincies om de handschoen op te pakken.

De belangenorganisaties zijn verder ingenomen met het nieuws dat het CROW een ‘tool’ gaat ontwikkelen die gemeenten een handreiking biedt om effectief bevoorradingsbeleid te voeren.