Doe een melding van handelsbeperkingen

15-11-2021  Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven een melding kunnen maken van problemen met markttoegang bij hun export buiten Europa. Dit kan via evofenedex, via het ministerie van Buitenlandse Zaken en rechtstreeks via de Europese Commissie. We lichten deze manieren toe.

1. evofenedex

Als lid van onze vereniging kun je altijd terecht bij onze specialisten van de ledenservice Internationaal Ondernemen. Je krijgt praktische antwoorden die je bedrijf verder op weg helpen. Vragen over alle denkbare onderwerpen die het internationaal ondernemerschap raken, kun je bij ons kwijt. Wij leggen de regels uit en vertellen je hoe je die toepast, maar wij ondersteunen je ook bij een melding maken van een (nieuwe) handelsbelemmering. De ledenservice Internationaal Ondernemen is iedere werkdag tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 079 346 73 46.  

Naast handelsbelemmeringen hebben bedrijven met veel logistieke verstoringen te maken. evofenedex werkt samen met de Logistieke Alliantie, de European Shippers’ Council en de Global Shippers Alliance om deze uitdagingen aan te pakken.

2. Comité Markttoegangsproblemen

Iedere maand bespreken vertegenwoordigers van EU-lidstaten en het Europese bedrijfsleven met de Europese Commissie (DG TRADE) veel voorkomende handelsbelemmeringen bij landen buiten de EU. Ook Nederland is daarbij vertegenwoordigd. Input van bedrijven is hiervoor essentieel. Denk bij markttoegangsproblemen bijvoorbeeld aan importbeperkingen, excessieve documentatievereisten bij douaneprocedures, onnodige, handelsbeperkende eisen bij etikettering of discriminatie bij overheidsopdrachten. Op donderdag 18 november vindt de volgende bijeenkomst van het Comité Markttoegangsbelemmeringen plaats. Er zal dan worden gesproken over markttoegangsproblemen in:
 
• Zuid-Afrika: zijn er handelsbelemmeringen die nog niet op het online platform Access2Markets staan?
• Canada: wat is de laatste stand van zaken over de markttoegang?

Ervaar je als bedrijf problemen met deze of andere landen? informeer het Comité Markttoegangsproblemen via handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

3. Meldpunt van de Europese Commissie

Meer informatie over de huidige handelsbelemmeringen buiten de EU vind je op het platform Access2Markets. Een melding maken van nieuwe handelsbelemmeringen kan bij een speciaal loket van Acces2Markets, het Single Entry Point. Gebruik hiervoor het Market Access Complaint Formulier.

 

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder