20-06-2014  Bedrijven zijn vaak zo druk met de ontwikkeling en introductie van een nieuw product, dat er te weinig aandacht is voor het oude product. En dat kost bedrijven veel geld. Dit blijkt uit onderzoek van EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven.

Producten die uit de handel gaan, omdat ze worden vervangen door nieuwe producten, kosten bedrijven veel geld als er geen goede ‘exit-strategie’ is, stelt de verladersorganisatie op basis van de studie.

EVO onderzocht de samenwerking tussen de bedrijfsafdelingen transport, inkoop, logistiek, voorraadbeheer en productieplanning. Het onderzoek toont aan dat er aan de interne supplychain van bedrijven nog veel te verbeteren valt.

Opwinding

Op het moment van de introductie van een nieuw product mag het oude product niet meer in al te grote hoeveelheden aanwezig zijn. Het afschrijven van oude voorraad is een kostenpost. De ontwikkeling en introductie van nieuwe producten brengt volgens EVO echter meer opwinding in bedrijven dan afscheid nemen van oude producten. Zo brengt een geslaagde introductie van een nieuw product de betrokken medewerkers meer eer dan het verkopen van het oude product. Hierdoor wordt er te weinig aandacht besteed aan het oude product, wat bedrijven veel geld kost.

Strategie

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat bedrijven niet altijd goede strategieën voor de ‘forecasting’ en uitfasering van producten hebben, scoren bedrijfsprocessen als inkoop, verkoop en transport juist  hoog. Ook blijkt dat grote bedrijven deze interne bedrijfsprocessen vaak beter hebben ingericht dan kleine bedrijven. Grote bedrijven beschikken dan ook over meer medewerkers die zich over deze processen buigen. EVO noemt het dan ook belangrijk dat bedrijven een goede interne supplychainstrategie definiëren.