23-01-2015  Na een lange aanloopperiode is gisteren in Vlaanderen de eerste vergunning voor een LZV door het Agentschap Wegen en Verkeer verleend aan Belgisch transportbedrijf. Deze zal de LZV gaan inzetten tussen Heverlee en de Antwerpse haven.

Proefproject

De verleende vergunning is een onderdeel van het proefproject van de Vlaamse overheid. Er wordt gesproken dat nog vijf andere bedrijven de komende tijd een vergunning voor een LZV kunnen verkrijgen.

EVO heeft in aanloop naar de proef zich ingezet om ook Nederlandse vervoerders deel te laten nemen aan de proef in Vlaanderen. Vanuit zowel Vlaamse als Nederlandse zijde was de animo hiervoor groot. Helaas bleken alle aanvragen van Nederlandse vervoerders afgewezen omdat alle routes niet aan de voorwaarden zouden voldoen. Van de 250 ingediende routes voor deelname aan de proef, werden er uiteindelijk zes goed bevonden.

Opleiding

Voor bestuurders van een LZV in Vlaanderen geldt dat zij in Nederland de opleiding LZV-chauffeur dienen te volgen. De Vlaamse Minister van Mobiliteit Ben Weijts heeft onlangs in het Vlaams parlement aangegeven dat hij nadenkt over soepelere regels voor de toekomstige tests met LZV’s. De huidige proef loopt tot juni 2016 en kan voor nog een periode van twee jaar worden verlengd.

EVO blijft met de Belgische verladersorganisatie OTM zich inzetten voor een soepeler toelatingsbeleid tot de Vlaamse proef en daarmee het mogelijk maken dat op termijn ook Nederlandse bedrijven deel kunnen nemen.