27-10-2016  De Topsector Logistiek, EVO en TLN zoeken mkb-bedrijven die willen meedoen met een proef met een eenvoudige methodiek voor het opstellen van een zogeheten carbon footprint, de ecologische voetafdruk.

Gegevens

De carbon footprint van ketens wordt steeds belangrijker. Met de methodiek kunnen bedrijven in kaart brengen hoe het staat met hun carbon footprint. Daarvoor zijn slechts twee gegevensbronnen noodzakelijk: het brandstofverbruik en een overzicht van wat, hoeveel en naar welke bestemming het bedrijf vracht heeft vervoerd.

Besparen

De software geeft op basis van deze gegevens mogelijkheden om het vervoer niet alleen schoner, maar ook efficiënter te organiseren, waardoor bedrijven geld besparen. De diverse overzichten en grafieken helpen daarbij; ze laten zien waar verbetermogelijkheden liggen.

Mkb-verladers en -vervoerders

De methodiek is al met succes bij meer dan 20 grotere ondernemingen uitgevoerd. De proef moet uitwijzen of de methodiek ook toepasbaar is bij mkb-verladers en -vervoerders.

Aanmelden

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden bij EVO, Anne Griffioen, voor een nadere toelichting van de mogelijkheden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.