22-11-2013  Als de economische groei verder aantrekt, lopen de Nederlandse wegen na 2028 volledig vast. Ook ontstaan er door het hele land vertragingen op vaarwegen. Dit blijkt uit een prognose van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Gericht investeren

Volgens de prognose van het ministerie voldoet de Nederlandse infrastructuur niet aan ‘de streefwaarden voor de reistijd’ als de economie tot en met 2028 verder. EVO concludeert dat het kabinet dus gericht moet gaan investeren in de knelpunten.

Filedruk neemt toe

Uit de prognose van het ministerie blijkt dat de filedruk bij Amsterdam (A7, A8 en A9) en Rotterdam (A4) in de toekomst weer stevig toeneemt. Ook komen er meer files op de trajecten Deil-Den Bosch (A2), Amsterdam-Amersfoort (A1) en Almere-Lelystad (A6). Hoewel de huidige investeringen in het wegennet effectief zijn, is dit op de lange termijn niet het geval. Als het kabinet nu niet de juiste maatregelen treft voor de problemen van overmorgen, stijgen de kosten voor het bedrijfsleven significant, aldus EVO.

Knelpunten bij sluizen

Niet alleen het wegverkeer, maar ook de binnenvaart zal meer vertragingen ondervinden als diverse sluizen te smal blijken te zijn voor het goederenvervoer. Dit betekent een fikse streep door de rekening voor bedrijven die hun goederen - in toenemende mate - over het water laten vervoeren. Bij een toenemende economische groei ontstaan rond 2028 knelpunten bij bijvoorbeeld de Krammersluizen, de sluis Delden, de Oostersluis en de sluis bij Gaarkeuken. Deze knelpunten vertragen de goederenstroom tot soms een half uur per sluis. Dit kost het bedrijfsleven volgens EVO miljoenen euro’s extra per jaar.

Oproep aan Tweede Kamer

EVO roept de Tweede Kamer op om te investeren in de bereikbaarheid van Nederland op de lange termijn. De Kamer debatteert maandag over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).