Programmaplan Bruggen en Kademuren Amsterdam gepresenteerd

Herstel van bruggen en kades mag niet te koste gaan van bereikbaarheid

21-04-2020  Afgelopen week is het Programmaplan Bruggen en Kademuren (zie bestand links onder dit bericht) aan het Amsterdams bestuur gepresenteerd. Dit is het plan van de gemeente Amsterdam voor het herstellen van de bruggen en kades in de stad. evofenedex is nauw betrokken bij het beleid en de aanpak van het programma en ziet dat Amsterdam de noodzaak voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de bewoners en gebruikers van de stad hoog in het vaandel heeft staan. Amsterdam zoekt samen met belanghebbenden naar een robuuste oplossing voor de herstelwerkzaamheden.

Amsterdam staat voor een grote opgave om 829 bruggen en circa 205 kilometer kademuren te herstellen, die belangrijk zijn voor het functioneren van de stad en waarbij het risico op constructieve gebreken hoog is. De meeste historische bruggen en kades zijn ontworpen voor paard en wagen, niet voor zwaar verkeer. Daarom hanteert Amsterdam al geruime tijd een 7,5-tonzone. 

Duurzame bevoorrading

In 2019 is een participatietraject gestart tussen het bevoorradend bedrijfsleven, ambtenaren en belangenorganisaties om het Actieplan Bruggen en Kademuren (zie bestand links onder dit bericht) te toetsen. De belangrijkste conclusie is dat de aangekondigde aanscherping van de 7,5-tonzone niet zomaar uitvoerbaar is. Amsterdam onderkent dat contacten met de branche, vertegenwoordigd binnen de Commissie Bevoorrading Amsterdam, essentieel zijn voor de verdere uitvoering van het beleid. Niet alleen vanuit draagvlak, maar ook vanwege uitvoerbaarheid. Hierdoor krijgt Amsterdam inzicht in de impact van eventuele maatregelen en kan worden gezocht naar werkbare verbeterpunten. De partijen hanteren hierbij het uitgangspunt dat Amsterdam efficiënt en duurzaam te bevoorraden blijft. Deze conclusies zijn verwerkt in het nu aangeboden Programmaplan Bruggen en Kademuren.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder