11-03-2013  De PGS programmaraad trekt PGS 24 ‘Propaan - Vulstations voor spuitbussen met propaan, butaan en dimethyl-ether als drijfgas’ in. Deze richtlijn was van toepassing op de gehele inrichting voor het vullen van spuitbussen met als drijfgas butaan, propaan en andere brandbare drijfgassen. Hieronder werd ook de vulplaats bij het kleinschalig vullen van spuitbussen ten behoeve van verf gerekend.

Verouderd

De richtlijn uit 1997 was sterk verouderd en voldoet niet aan de laatste stand der techniek, aldus de programmaraad. Op basis van rapporten en discussies is besloten om PGS 24 niet te actualiseren en de versie uit 1997 in te trekken. Argument hiervoor was onder andere het geringe aantal bedrijven dat binnen het toepassingsgebied van PGS 24 valt.

Naslag

De ingetrokken versie PGS 24:1997 blijft wel beschikbaar op de website publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl als naslag voor bestaande vergunningen waarin deze nog is opgenomen.

 
Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder