Zoetermeer, 12 januari 2011

Helft van totaal mogelijke besparing al binnen het jaar gerealiseerd

Vijftien Almeerse bedrijven hebben het afgelopen jaar de emissies van hun logistieke activiteiten met bijna vijf procent gereduceerd. Dit is de conclusie van het eindrapport van het project ‘Emissiereductie Gemeente Almere’ dat verladersorganisatie EVO aan gemeente Almere heeft gepresenteerd. EVO heeft in opdracht van de gemeente bij de Almeerse bedrijven de emissies van hun logistieke activiteiten en de verbetermogelijkheden in kaart gebracht. Het project kreeg een subsidie van de provincie Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Ongeveer vijftig procent van alle verbetermaatregelen is binnen een jaar na aanvang van het project doorgevoerd. Dit betekent dat de uiteindelijke besparing kan oplopen tot tien procent.

Grote besparingen

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat er grote besparingen te realiseren zijn. De emissiereductie voor de luchtvervuilende emissie NOx is 7%, voor fijnstof 9% en voor C02 9%. Na monitoring blijkt dat binnen het jaar al bijna 50% van de verbetermaatregelen zijn gerealiseerd. De verbetermaatregelen hebben bovendien geleid tot een kostenbesparing van 560.000 euro in het eerste jaar. Dit komt neer op 3,4% van de totale kosten van vervoer.

De verbetermaatregelen

Emissiereductie kan voor logistieke activiteiten op verschillende manieren. De maatregelen die het meest effect hebben, zijn:

  • rijden op aardgas;
  • gebruik van ritplanningssystemen;
  • verplaatsing van goederenstroom naar een andere modaliteit.

Maatregelen die minder effect hebben, maar wel makkelijker zijn door te voeren zijn:

  • een rijstijltraining voor chauffeurs;
  • monitoring van brandstofverbruik.

Het vervolg

Nu de positieve resultaten bekend zijn, kan de gemeente Almere deze bedrijven perfect gebruiken als ‘ambassadeurs’ om ook andere bedrijven uit de gemeente te enthousiasmeren om met emissiereductie aan de slag te gaan. Uiteraard is het aan de bedrijven zelf om de voorgestelde verbeteringen zelf door te voeren, maar de gemeente Almere kan bedrijven hierbij een handje helpen. Bijvoorbeeld door het wegnemen van barrières bij de realisatie van aardgasstations, het vergroten van een netwerk en het beschikbaar stellen van kennis en middelen aan geïnteresseerde bedrijven.