29-05-2012  Het project van de gemeente Zaanstad en verladersorganisatie EVO om de uitstoot van schadelijke stoffen in het goederenvervoer in de gemeente te beperken wordt voortgezet. Halverwege 2011 is de samenwerking gestart met een eerste project om emissies terug te dringen. Aan dit project, dat nog steeds loopt, nemen vijf bedrijven deel.
De tussentijdse resultaten zijn bemoedigend: uit de emissiescans bij de bedrijven blijkt dat uitstoot van schadelijke stoffen fors kan worden teruggedrongen. Bovendien kan in de kosten voor de bedrijven aanzienlijk worden bespaard.

Emissiereductie

Doelstelling van de emissiereductieprojecten is het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen door vervoer door de deelnemende bedrijven. Bij deelnemende bedrijven neemt bovendien de bewustwording op het gebied van duurzaamheid toe. Toepassing van de verbetermaatregelen levert de bedrijven flinke besparingen in uitstoot én kosten.

Aan de hand van de emissiescans bij de Zaanse bedrijven zijn de meest voorkomende verbetermaatregelen het invoeren van brandstofmanagementsystemen (inclusief opleidingen), gebruik van alternatieve brandstoffen en het optimaliseren van de planning van vervoer en transport. Het meeste effect hebben de maatregelen die de planning verbeteren.

Logistieke kosten dalen

In totaal kan de CO2-uitstoot met 8 procent worden teruggebracht, zo leerden de scans bij de betrokken bedrijven. Lokale luchtverontreinigde uitstoot kan met 30 tot 40 procent worden teruggebracht. Door invoering van verbetermaatregelen kunnen de logistieke kosten voor de bedrijven met vier procent dalen.

Tweede emissiereductieproject

Geïnteresseerde bedrijven uit Zaanstad kunnen zich nu aanmelden voor het tweede emissiereductieproject. Meer informatie? Reageer via het reactieformulier hiernaast of per mail naar Ronald Kok.