29-03-2013  Het gaat slecht met het spoorgoederenvervoer, terwijl politiek en bedrijfsleven graag meer vervoer op het spoor zien. Volgende week praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Mansveld over het spoorvervoer. Naar aanleiding hiervan heeft KNV Spoorvervoer de Tweede Kamer laten weten dat ProRail ook moet worden afgerekend op de groei van het goederenvervoer als de spoorbeheerder vanaf 2015 opnieuw de concessie krijgt voor het beheer van het spoornet.

KNV wil daarom graag dat ProRail een KPI krijgt waardoor de spoorbeheerder verplicht wordt een bepaalde hoeveelheid spoorcapaciteit te verkopen aan goederenvervoerders. Daarmee zou dit vervoer worden gestimuleerd.

Voldoende capaciteit

EVO is van mening dat het zaak is dat er altijd voldoende capaciteit beschikbaar is voor het spoorgoederenvervoer. Aan de crisis komt een eind en de (bijgestelde) prognoses maken duidelijk dat het ladingaanbod zal toenemen. Bovendien is de markt dynamisch, dus moet onvoorziene extra capaciteitbehoefte altijd worden opgevangen. EVO stelt echter dat de spoorvervoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het aantrekken van ladingaanbod. Daarvoor moeten zij hun dienstverlening afstemmen op de behoeften van de verladers.

Vrije verladerskeuze

Volgens EVO mag het niet zo zijn dat de overheid, als enige aandeelhouder van ProRail, met een KPI in de verleiding komt maatregelen te nemen die het wegvervoer ontmoedigen om het spoorvervoer te bevorderen. EVO meent dat de vrije verladerskeuze gehandhaafd moet blijven en een vrije vervoermarkt in het belang is van de economie.