09-12-2017  Spoorbeheerder ProRail wordt als het aan het kabinet ligt, definitief een publieke organisatie. Hiertoe heeft de ministerraad vandaag besloten. Het kabinet zet daarbij in op een kostenneutrale organisatieverandering, ook voor handels- en productiebedrijven die hun goederen over spoor laten vervoeren. Een garantie voor het niet verhogen van de vervoersprijs kan het kabinet niet geven en dat baart EVO en Fenedex zorgen.

Grip op organisatie

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu pleit al langere tijd voor het omvormen van ProRail BV naar een publieke organisatie om meer grip te krijgen op het bedrijf. Door ProRail om te vormen naar een zelfstandige bestuursorganisatie (ZBO) krijgt de overheid meer grip op de organisatie, terwijl de onafhankelijkheid bewaard blijft. EVO kan zich in die lijn vinden, zolang de financiële en operationele gevolgen voor handels- en productiebedrijven minimaal zijn.

Gebruikersraad

Het kabinet stelt voor een gebruikersraad in te stellen, zodat bedrijven, vervoerders en reizigers kunnen meedenken over bepaalde verbeteringen in procedures, tarieven en jaarplannen. EVO meent dat een dergelijke gebruikersraad kan bijdragen om de randvoorwaarden die de verladers hebben gesteld bij de omvorming van ProRail, te bewaken.

Eind 2017 wetsvoorstel gereed

De Tweede Kamer heeft nog mogelijkheden om het voorstel van dit kabinet bij te schaven. EVO en Fenedex zullen er bij de Kamer op blijven aandringen de gevolgen van de organisatieverandering voor handels- en productiebedrijven zo minimaal mogelijk te laten zijn. Eind 2017 verwacht het kabinet het wetsvoorstel van de omvorming van ProRail naar ZBO gereed te hebben.