16-12-2011  Tijdens een werkbezoek aan TGN Fritom Logistics hebben Overijsselse statenleden deze week de knelpuntenkaart van Overijssel 2011-2015 ontvangen. De kaart is een initiatief van het Overijssel Platform Verkeer en Vervoer (OPVV), een overlegplatform over infrastructuur van het georganiseerde bedrijfsleven in Overijssel.

Kwaliteitsnetwerk

Volgens het OPVV is het van belang om te investeren in het kwaliteitsnetwerk goederen om voor een betere ontsluiting tussen economische centra te zorgen. Verder vroeg het OPVV aandacht voor de aansluiting van de N340 op de A28, de financiering van de A1 en de verdieping van de Twentekanalen om vervoer over water te stimuleren.

N35

Voor de N35 werd speciale aandacht gevraagd, omdat dit tracé volgens het OPVV een cruciale verbinding tussen Zwolle en Twente is. Namens de Provinciale Staten benadrukte commissievoorzitter Heskamp dat het van belang is om als Statenleden met het bedrijfsleven van gedachte te blijven wisselen.

Deelnemers in het OPVV: VNO-NCW Midden, MKB Nederland, Kamer van Koophandel Oost-Nederland, TLN, EVO en SER Overijssel.