Zoetermeer, 16 december 2011

Overijssel Platform Verkeer en Vervoer wil dat de provincie investeert in infrastructuur

overhandiging knelpuntenkaartOp uitnodiging van het OPVV (Overijssel Platform Verkeer en Vervoer) waren de Statenleden van de provincie Overijssel op bezoek bij TGN Fritom Logistics te Zwolle. De Overijsselse Statenleden kregen tijdens het  werkbezoek de knelpuntenkaart van Overijssel 2011-2015 overhandigd.

De heer de Gilde (Scania) overhandigde namens het OPVV de knelpunten kaart aan de heer Heskamp voorzitter commissie Mobiliteit provincie Overijssel. Het OPVV is een overlegplatform over infrastructuur van het georganiseerde bedrijfsleven in Overijssel. In het platform zijn vertegenwoordigd: VNO-NCW Midden, MKB Nederland, Kamer van Koophandel Oost Nederland, Transport en Logistiek Nederland, EVO en SER Overijssel.

Volgens het OPVV is het van belang om te investeren in het kwaliteitsnetwerk goederen om voor een betere ontsluiting tussen economische centra te zorgen. Verder vroeg het OPVV aandacht voor de aansluiting van de N340 op de A28, de financiering van de A1 en de verdieping van de Twentekanalen om vervoer over water te stimuleren. Voor de N35 werd speciale aandacht gevraagd, omdat dit tracé volgens het OPVV een cruciale verbinding tussen Zwolle en Twente is. Namens de Provinciale Staten benadrukte commissievoorzitter de heer Heskamp dat van belang is om als Statenleden met het bedrijfsleven van gedachte te blijven wisselen.

Het werkbezoek werd afgesloten met een bedrijfspresentatie van het bedrijf TGN Fritom en een rondleiding.