Samenhang tussen dagelijks beheer en groot onderhoud groter

Leestijd 2 minuten

20-05-2020  Het onafhankelijke onderzoek naar het beheer en onderhoud van de hefbrug in Boskoop is afgerond. De provincie Zuid-Holland neemt de aanbevelingen uit het rapport over en gaat hiermee komende tijd aan de slag. Zo wordt de samenhang tussen het dagelijkse beheer en het groot onderhoud groter. Ook beschouwt de inspectie de brug vanaf nu als een geheel in plaats van een aantal afzonderlijke onderdelen. Tot slot wordt het informatiebeheer en de archivering van onderhoud verbeterd.

De aanleiding voor het onderzoek was de plotselinge afsluiting van de brug op 10 oktober 2019. Uit een beoordeling door een ingenieursbureau bleek die dag dat de constructieve veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De brug werd daarna wekenlang afgesloten voor al het wegverkeer. Voor de vele telers in de regio betekende dit dat zij kilometers moesten omrijden om hun planten en bloemen te vervoeren. Ook de binnenvaart op de Gouwe ondervond ernstige hinder. Zo moesten schepen gevuld met onder andere zand, grind en scheepsinstallaties omvaren via Amsterdam.

Veiligheid voorop

Het provinciebestuur realiseert zich dat de situatie die heeft geleid tot het onmiddellijke afsluiten van de hefbrug in Boskoop niet had mogen ontstaan en trekt zich de bevindingen uit het rapport aan. Het is de taak van de provincie er voor te zorgen dat de bruggen en sluizen veilig gebruikt kunnen worden. De provincie wil hierbij geen enkel risico nemen en sluit een brug af of beperkt het gebruik zodra sprake is van een onveilige situatie. Bij de hefbrug in Boskoop bleek een aantal versterkingen nodig, die in het verleden ten onrechte niet waren aangebracht. Deze versterkingen zijn inmiddels aangebracht. Op dit moment heeft de provincie Zuid-Holland geen onveilige bruggen of sluizen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder