Provincie Utrecht maakt 2,85 miljoen vrij voor goederenvervoerbeleid

Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2019-2023 gepresenteerd

13-02-2020  De provincie Utrecht heeft onlangs haar Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2019-2023 gepresenteerd. Goed nieuws voor handels- en productiebedrijven in Utrecht én buiten de provincie. De provincie ligt immers niet alleen centraal in Nederland, maar ook centraal tussen belangrijke havens en het internationale achterland. Hierdoor is Utrecht een doorvoerprovincie bij uitstek.

Per jaar gaat ongeveer 200 miljoen ton aan goederen in, naar en door de provincie Utrecht: 58 procent over de weg (per vrachtauto), 40 procent over het water (per binnenschip) en 2 procent over het spoor (per trein).

Duurzamer en veiliger

Met het uitvoeringsprogramma toont de provincie de ambitie het goederenvervoer in 2028 duurzamer en veiliger te maken. Utrecht pakt haar rol als verbinder, stimulator en facilitator, (vaar)wegbeheerder, opdrachtgever, voorbeeldgever en lobbyist. De aanpak volgt drie actielijnen: het doorontwikkelen van het kwaliteitsnet goederenvervoer, het monitoren van de externe veiligheid en het verduurzamen van goederenvervoer. Met het uitvoeringsprogramma wordt - door middel van modal shift - een betere balans tussen goederenvervoer over weg, water en spoor gezocht. Verder voorziet het programma ook in kansen voor synchromodaal goederenvervoer.

De actielijnen uit het uitvoeringsprogramma dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de provincie en het verschonen van het goederenvervoer. evofenedex ziet duidelijk haar inbreng terug in het programma en zal ook bij de verdere uitvoering, evaluatie en de voortgang tussentijds een rol spelen. Dat Utrecht goederenvervoer serieus neemt en ziet dat het onlosmakelijk verbonden is met en onderdeel is van de economische topregio Utrecht, blijkt wel uit het feit dat de provincie het programma financiert met 2,85 miljoen euro tot 2023.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder