28-08-2013  Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gelderland investeren bijna 130 miljoen euro investeren in de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Deventer en knooppunt Azelo. Dit werd gisteren bekendgemaakt. Ook de regio Twente stelt 10 miljoen euro beschikbaar.

Economie

Dat is goed nieuws voor de economie van Oost-Nederland, stellen EVO en TLN. De A1 verbindt namelijk belangrijke economische centra in Nederland met elkaar en het is een essentiële achterlandverbinding voor het goederenvervoer vanuit de Randstad richting Duitsland.

Verkeersdrukte

De verkeersdrukte op de A1 is de afgelopen jaren fors gestegen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het verkeer op deze weg zelfs bij een lage economische groei vaker zal vastlopen. EVO en TLN stellen dat dit files zijn die het bedrijfsleven veel geld kosten, omdat veel vrachtverkeer van de A1 gebruikmaakt.

Haast

EVO en TLN roepen minister Schultz van Infrastructuur en Milieu op om haast te maken met het besluit en de verdere procedure voor verbreding van de A1, zodat de uitvoering in 2017 kan beginnen.