PvdA-Kamerlid Van Dijk: ‘Voorzichtig met taks voor alleen vrachtauto’

Vrachttaks en tekort aan personeel onderwerp van gesprek tijdens werkbezoek aan evofenedex

22-08-2018  Als het aan PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk wordt er, als het komt tot een vorm van vrachttaks of kilometerheffing, geen onderscheid gemaakt in het soort weggebruikers. Hij ziet weinig in alleen een taks voor vrachtwagens. Dat zei hij tijdens een werkbezoek aan ons hoofdkantoor in Zoetermeer.

Tweede Kamerleden gebruiken het zomerreces onder andere voor werkbezoeken. Met de PvdA’er, die woordvoerder Sociale Zaken en Infrastructuur en Waterstaat is, ging het gesprek over het tekort aan personeel in de logistiek en de vrachttaks. Naast van Dijk komen er de komende weken nog meer Kamerleden op bezoek.

Personeelstekort

In het gesprek werd uitgebreid stilgestaan bij het tekort aan personeel in de logistiek en de uitdagingen die verladers en vervoerders samen hebben om de capaciteitsproblemen aan te pakken. Dit kan niet zonder aangepast beleid op zowel nationaal als Europees niveau, aangezien de markt voor internationaal transport het sterkst onder druk staat. De standpunten van West- en Oost-Europa liggen vooralsnog te ver uiteen om een compromis te bereiken. Het naar elkaar toe groeien van lonen en het openen van de markt kan wellicht stapsgewijs plaatsvinden. De European Shippers Council en wij werken aan draagvlak voor een ingroeimodel voor gelijke lonen voor transport parallel aan de verruiming van cabotage.

Vrachttaks

Ook verkennen verladers de mogelijkheden van andere modaliteiten voor internationaal transport. Zij moeten vindingrijk zijn om de groei van de handel te kunnen bijbenen. Bij deze afweging spelen de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van transportcapaciteit en personeel een grote rol. In het verlengde hiervan stelden wij tijdens het gesprek met van Dijk het nut en de noodzaak van de vrachttaks aan de orde. Een dergelijke maatregel leidt nauwelijks tot meer efficiency omdat verladers nu al genoodzaakt zijn alle alternatieven te benutten. Zoals bekend, zien we een dergelijke heffing, indien niet alle weggebruikers anders gaan betalen voor mobiliteit, als een pure lastenverzwaring.

“Ik heb een groot hart voor transport. Daarom moeten we voorzichtig zijn met alleen het invoeren van kilometerheffing voor vrachtverkeer, ook met oog op onze concurrentiepositie. Een kilometerheffing voor alle weggebruikers is een veel betere maatregel”, onderstreepte van Dijk aan het eind van het gesprek.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder