12-01-2017  EVO en Fenedex zullen zich op 14 januari bij het PvdA-congres in Utrecht inzetten voor gelijke regels voor ondernemers in Europa. Eén Europese regelgeving en gelijke handhaving van die regels kan zorgen voor een vermindering in oneerlijke concurrentie en verlaging van kosten. Dat maakt Nederlandse bedrijven sterker en dat zorgt voor meer werk en welvaart.

Gelijke regels

Naast gelijke regels mag handel volgens EVO en Fenedex ook niet lijden onder de herinvoering van controles aan de verschillende binnengrenzen van de EU. Een recent voorbeeld is de mogelijke herinvoering van registratieplicht bij het passeren van de grens met België. Dat leidt tot vertraging en onnodig hoge kosten. Beter is het om met aparte vrachtcorridors bij grensovergangen en vrije doorgang van gecertificeerde betrouwbare bedrijven het vrachtvervoer binnen Europa te faciliteren.

Géén tachograaf in bestellers

Ten slotte pleiten de organisaties bij PvdA tegen de invoering van de tachograafplicht voor bestelauto’s. Voor de kleine ondernemer is deze invoering erg kostbaar en tijdrovend. Daar moet dus zeker iets aan worden gedaan!

Leden EVO en Fenedex

Het campagneteam staat samen met de collega’s al te popelen om naar dit congres toe te gaan! PVDA, tot zaterdag!  Als een lid van EVO of Fenedex steun wil leveren aan de campagne van aanstaande zaterdag, dan kan hij of zij zich melden bij: m.wiesehahn@evo.nl. Bij het GroenLinks congres van 17 december 2016 stond DeliXL met een hybride-koeltruck om te pleiten voor duidelijk en bevorderend duurzaamheidsbeleid.