19-05-2016  Tweede Kamerlid Grace Tanamal (PvdA) wil dat werknemers gelijke kansen en rechten krijgen binnen een onderneming. Dat meldt NU.nl. De ondernemingsraad moet volgens haar ook een afspiegeling zijn van de werkvloer. Omdat het aantal flexwerkers en zzp’ers toeneemt, moeten er aanpassingen komen, zegt Tanamal. De PvdA komt met een initiatiefwet die dat moet regelen.

Wetgeving

EVO is geen voorstander van opnemen van de flexwerker en de zzp’er in de inspraakmogelijkheden die via de OR worden uitgeoefend. De discussies rond de inzet van zzp’ers zijn nog maar net verwerkt in nieuwe wetgeving die op 1 mei van kracht is geworden. De effecten hiervan zullen zich eerst moeten uitkristalliseren, vindt de organisatie.

Werknemer

Het voorstel van PvdA leidt er volgens EVO direct toe dat zelfstandigen die deze rechten krijgen, al snel als werknemer kunnen worden bezien en dus onder de nieuwe wetgeving vallen. Dat is niet de bedoeling. Noch van de zzp’er noch van de werkgever, aldus EVO.

Pieken

Bedrijven huren de flexibele schil in om pieken te kunnen opvangen. Heel veel flexwerkers zijn dus kortstondig aan het werk in het bedrijf. Daardoor alleen al hebben zij onvoldoende basis om dezelfde rechten te hebben als vaste werknemers.

Veilige werkomgeving

Wel is een bedrijf evengoed verantwoordelijk voor zaken als een veilige werkomgeving voor zijn uitzendkrachten als zijn vaste werknemers. EVO raadt daarom aan hen ook in de veiligheidsaanpak mee te nemen.

Ideeënbus

Flexwerkers kunnen ook op andere manieren worden betrokken bij het bedrijfsbeleid. De ideeënbus is daar een mooi en pragmatisch voorbeeld van, stelt EVO.