Persbericht: Raad Tilburg moet aan de slag met schoon en slim goederenvervoer

Ondernemers voeren actie voor de deur bij kantoor SP in Tilburg

23-11-2017  Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de SP Tilburg voerden wij gisteravond actie voor schoon en slim goederenvervoer. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 willen wij dat Tilburg zich hard maakt voor het schoon en slim bevoorraden van winkels en genoeg ruimte voor goederentreinen op het spoor.

Emissievrij transport

Wij voeren de komende maanden in meerdere steden actie. In Tilburg is de SP de op één na grootste politieke partij en daarom belangrijk. Zeker als het om verduurzaming van de bevoorrading van de binnenstad gaat. Wij vragen de SP om innovatieve duurzaamheidsinitiatieven in de stadslogistiek vanuit de gemeente te ondersteunen. Ook zien wij graag dat er een programma wordt opgesteld door de gemeente voor inkoop van emissievrij transport. Daarnaast zou het goed zijn als de SP lokaal en landelijk gaat pleiten voor één nationaal loket voor het verlenen van ontheffingen. Dat zou ondernemers veel administratieve rompslomp besparen.

2

Onwenselijk

Tot slot vragen wij specifiek aandacht voor het behoud van de bestaande ruimte voor het spoorgoederenvervoer. Tilburg is een zogenaamde logistieke hotspot waar enkele duizenden mensen uit de regio werk aan ontlenen. De distributiecentra, productielocaties en groothandels zijn voor hun belevering deels afhankelijk van aan- en afvoer via het spoor. Om de werkgelegenheid te behouden is steun vanuit de gemeenteraad voor deze schone en veilige vorm van goederentransport onontkoombaar. Lokaal beleid dat spoorgoederenvervoer in en door Tilburg bemoeilijkt is dan ook echt onwenselijk, zo vinden wij.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder