Rapport biedt aanknopingspunten om containervervoer via zeevaart te verbeteren

Leestijd 1 minuut

26-06-2020  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert dat de ramp met de MSC Zoe, waarbij in januari 2019 342 containers overboord vielen in de Waddenzee, meerdere aanleidingen had: de weersomstandigheden, de vaarroute en het vastzetten van de containers op het schip. De containers die overboord vielen, hebben aanzienlijke schade toegebracht aan kwetsbare gebieden in de Waddenzee. evofenedex stelt dat het rapport aanknopingspunten biedt om het fysieke proces van het vervoer van containers via zeevaart te verbeteren, zodat een dergelijke ramp nooit meer plaats kan vinden.

Al eerder concludeerde de Inspectie Leefomgeving en Transport dat er zaken te verbeteren zijn ten aanzien van het beladen van schepen met containers en het vastzetten daarvan. Bij het beladen wordt niet altijd rekening gehouden met het juiste gewicht van de container, waardoor de stapel containers instabiel kan worden. Bij het sjorren van containers aan boord van schepen worden de containers niet altijd goed vastgezet. Volgens evofenedex is het belangrijk dit proces te verbeteren om schade aan de lading te voorkomen, de veiligheid aan boord van schepen te vergroten en schade voor de omgeving tegen te gaan.

Vaarroute belangrijke oorzaak

Een belangrijke oorzaak voor de ramp met de MSC Zoe is terug te leiden tot de keuze voor de vaarroute vlak langs de Waddeneilanden. Storm in combinatie met een ondiepe vaargeul maakt dat grote containerschepen tegen de bodem kunnen botsen. Volgens evofenedex moeten er strengere eisen worden gesteld aan de toegang van grote schepen bij storm voor deze route. Nederland kan hier echter niet alleen uitvoering