Wat wordt de prijs van duurzaam vervoer?

Leestijd: 5 minuten

02-09-2021  Jaarlijks stelt onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia in opdracht van evofenedex en TLN de rapportage Kostenontwikkelingen in het wegvervoer op. Dit rapport fungeert als de jaarlijkse leidraad voor alle bedrijven die meer inzicht wensen in de kosten van het wegtransport voor het komende kalenderjaar. Zo biedt het rapport Kostenontwikkelingen in het wegvervoer inzichten in de gevolgen van een stijgende dieselprijs, een nieuwe cao in het beroepsgoederenvervoer en andere onderdelen die de kostprijs van het vervoer bepalen. Dit jaar is er extra aandacht voor de duurzame ontwikkeling die plaatsvindt in het wegvervoer.

Total costs of ownership

Het wegtransport staat namelijk aan het begin van de transitie naar zero-emissie. Dit jaar geeft het rapport voor het eerst ook inzicht in de kostenontwikkelingen van ‘groene voertuigen’. De ontwikkeling van de markt van zwaardere zero-emissievrachtvoertuigen staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Zo bestond in 2020 slechts 0,1 procent van het totale wagenpark binnen Nederland uit volledig emissievrije vrachtauto’s. Maar met de uitrol van zero-emissiezones in Nederland vanaf 2025 zal dit de komende jaren flink veranderen.
In het rapport wordt daarom onder andere ingegaan op de verwachte kostprijs per kilometer van de groene voertuigen. En welke verwachtingen er zijn wanneer er door ondernemers wordt overgegaan tot de aanschaf van zero-emissievrachtvoertuigen. Leden van TLN en evofenedex kunnen het rapport na 7 oktober kosteloos aan vragen.

Webinar

Op donderdag 7 oktober organiseren wij samen met Panteia een webinar over de kostenontwikkelingen in het wegvervoer. Tijdens dit webinar wordt het rapport Kostenontwikkelingen in het wegvervoer gepresenteerd. Naast de presentatie van het rapport gaan zowel verlader Technische Unie als vervoerder Millenaar & van Schaik Transport in op hun beweegredenen voor duurzaam transport en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Het webinar is exclusief toegankelijk voor leden van TLN en evofenedex.