12-10-2016  Ook dit jaar werd het goederenvervoer over de weg weer goedkoper. Dit constateert EVO in haar jaarlijkse rapport 'Kostenontwikkelingen in het wegvervoer'.

Daling kosten

Er is alleen een stijging te zien in de kosten van transport bij 6 en 9 tons tonsvrachts auto die niet meer dan 30.000 km rijden. Het rapport toont aan dat de kostenontwikkeling de grootste daling kent (varierend  -0,8 procent tot en met -2,5 procent)  bij afstanden van boven de 100.000 kilometer per jaar bij alle typen vrachtauto’s.

Olieprijs

De lage olieprijs van de afgelopen jaren heeft een positief effect op de prijs van de reis van de verlader. Fred Hoozemans, medewerker ledenservice bij EVO, legt uit: "Laten we de dieseloliekosten nemen. Voor een gemiddelde wegvervoerder zijn deze kosten zo'n 28 tot 30 procent van de totale bedrijfskosten, als we uitgaan van een voertuig van 23 ton en 100.000 km per jaar. De brandstofkosten zijn dus van grote invloed op het transporttarief. Gemiddeld is dit jaar de dieselolieprijs onder de 1 euro gebleven, terwijl in 2015 dit gemiddeld 1,08 euro was. Dat betekent dus een licht voordeel voor de verlader."

De lage olieprijs van de afgelopen jaren heeft dus een licht positief effect op de prijs van de reis van de verlader. In de periode van 1 oktober 2015 tot en met 1 oktober 2016 daalde de dieselolieprijs met 10,48 procent.

Rente

Voor de renteontwikkeling is er in het rapport uitgegaan van het rendement op staatsleningen met een looptijd van 10 jaar. Dit rendement bedroeg per 24 september 2015 0,77 procent. Per 29 september 2016 bedroeg de rente 0,03 procent. Een forse daling van 96 procent.

Trends

Dit jaar is het rapport verder uitgebreid met trends en ontwikkelingen in de goederenvervoerbranche, duurzaamheid en beleidsontwikkelingen.

Rapport downloaden

Download hier het volledige rapport.