Rapport Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2017 beschikbaar

Bedrijven betalen meer voor wegvervoer

Jaarlijks publiceert evofenedex een rapportage over de kostenontwikkelingen in het wegvervoer. Het rapport doet verslag over de periode oktober 2016 tot oktober 2017.

In deze uitgave van het rapport is goed te zien dat de trend van de dalende brandstofprijzen wordt doorbroken en de prijs weer bijna op het niveau is van 2015. In de eerste helft van dit jaar zakte de prijs voor een liter diesel nog tot € 1,02 om vervolgens weer omhoog te kruipen. De actuele prijs is € 1,09. Ten opzichte van één januari 2017 is de actuele prijs wel nog altijd een kleine 3% lager. De verwachting is ook dat de brandstofprijs langzaam weer zal toenemen.

Autobanden

Verder is geconstateerd dat prijzen van de autobanden zijn toegenomen. Dit is een direct gevolg van het feit dat de grondstofprijzen op de wereldmarkt fors zijn gestegen door schaarste.

Onderhoud

Een andere stijging is ook te zien bij de post onderhoud. De onderhoudsintervallen voor moderne vrachtauto’s worden weliswaar steeds groter maar de de kosten van de onderdelen en arbeidsloon nemen wel toe. Bij sommige leveranciers wordt er gesproken over een stijging van 3% op het uurloon van de monteur.

Loonkosten

De post loonkosten is uiteindelijk de grootste component van alle onderdelen die gezamenlijk het tarief bepalen. Per 1 juli 2017 is het loonhuis aangepast en daardoor stegen zowel de lonen als de vergoedingen met 2%. Per 1 juli zijn de loonkosten al met 2,89 % toegenomen.

Vraagt het rapport aan

evofenedex-leden kunnen kosteloos het rapport bestellen. Vraag hier het rapport aan