Onderzoek Wageningen Universiteit & Research en Ecorys geeft inzicht in effecten handelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen

Leestijd 3 minuten

28-1-2021  Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel heeft deze maand aan de Tweede Kamer het rapport gestuurd over de voor- en nadelen van het handelsverdrag met de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) voor de Nederlandse economie. Het onderzoek van de Wageningen Universiteit & Research en Ecorys is uitgevoerd naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerlid Voordewind van de ChristenUnie. evofenedex werkte mee aan de uitvoering van het onderzoek en volgt het besluitvormingsproces over het akkoord op de voet.

Het kabinet heeft eerder aangegeven een oordeel te geven over het Mercosur-verdrag als de definitieve documenten beschikbaar zijn. Het onderzoek van de Wageningen Universiteit & Research en Ecorys is toegespitst op de effecten van het akkoord op de Nederlandse economie en niet op de sociale en/of milieugevolgen ervan. Deze zijn onderwerp van analyses die de Europese Commissie momenteel laat uitvoeren.

Positief effect

De export naar Mercosur-landen is 2,3 procent van de totale export naar landen buiten de Europese Unie (EU). Het positieve potentieel van het akkoord voor Nederland is vooral dat de veel hogere invoertarieven die Mercosur-lidstaten nu hanteren (gemiddeld 7 tot 14 procent) tot 0 worden teruggebracht dan wel worden verlaagd, aangezien alle EU-exporteurs relatief hoge tarieven moeten betalen om de Mercosur-markt te betreden. Ook het openstellen van nieuwe invoerquota heeft een positief potentieel. Mercosur-landen winnen minder bij tariefverlagingen, omdat de tarieven van de EU al relatief laag zijn (zo’n 3 procent voor goederen uit Mercosur-lidstaten).

De handelseffecten variëren per sector. In het algemeen kent de handelsbalans tussen Nederland en Mercosur een netto positief resultaat. Dat wil zeggen dat de export naar Mercosur sneller groeit dan de import uit Mercosur. De verwachte macro-effecten van het EU-Mercosur-akkoord worden bij een volledige uitvoering geschat op een groei van het bbp met 287 miljoen euro in 2035.

Onduidelijkheid non-tarifaire belemmeringen

Het akkoord bevat ook afspraken over betere afstemming van regelgeving en standaarden, zoals sanitaire en fytosanitaire maatregelen en technische handelsbelemmeringen. Het is nog onduidelijk of de (fyto)sanitaire problemen die EU-exporteurs nu ondervinden in de Mercosur-markt, hiermee tot het verleden zullen behoren. Andersom zal de importgroei vanuit Mercosur naar Europa, vanwege de verschillen in normen in de EU en Mercosur, afhankelijk zijn van naleving van de EU-wetgeving voor voedselveiligheid en (fyto)sanitaire standaarden. evofenedex vraagt voortdurend aandacht voor het verminderen van handelsbelemmering voor bedrijven, zoals vandaag in een CBS-webinar ter gelegenheid van de Week van de Globalisering.

Besluitvorming handelsverdrag

De EU heeft in 2019 een principeakkoord gesloten met de Mercosur-landen. Het definitieve handelsakkoord wordt naar verwachting dit jaar voorgelegd aan de lidstaten van de EU en van Mercosur. Na behandeling en goedkeuring door de Europese Raad, het Europees Parlement en de Mercosur-landen, kan het handelsverdrag voorlopig in werking treden. Dit in afwachting van de ratificatie door alle nationale en regionale parlementen van de EU. Het in werking treden van het handelsverdrag kan nog enkele jaren duren.

In 2018 bedroeg de handel met de EU 23 procent van de totale handel van Mercosur. Ongeveer een kwart van de Nederlandse import van buiten de EU komt uit Mercosur. Brazilië is de grootste exportmarkt van Mercosur voor Nederland. In 2018 bedroeg de omvang van Nederlandse export naar Brazilië 2,5 miljard euro en de import 3,7 miljard euro.

‘Versterk eerlijke handel’ is 1 van onze 10 punten die handel en logistiek een belangrijke impuls geven en daarom in elk verkiezingsprogramma thuishoren.