RDW wijzigt keuringsprocedure ADR-voertuigen

De RDW heeft besloten dat er bij de keuring geen ongereinigde tanks meer aanwezig mogen zijn

31-7-2019  Tijdens de ADR-keuring mogen geen ongereinigde tankcontainers en afneembare tanks meer aanwezig zijn. Het maakt daarbij niet uit of de laatst vervoerde stof in de lijst met vrijstellingen voorkomt. Uit arbo-onderzoek is gebleken dat het keuren van deze voertuigen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Om die reden heeft de RDW besloten dat er bij de keuring geen ongereinigde tanks meer aanwezig mogen zijn. De nieuwe regels zijn formeel al van kracht, maar worden vanaf 1 januari 2020 strikter toegepast.

ADR-voertuigen moeten naast de toelatingskeuring jaarlijks periodiek gekeurd worden en, meestal, driejaarlijks voor de tankopbouw. Daarnaast is voor iedere wijziging of herstelling opnieuw een toelatingskeuring vereist. Al deze keuringen worden door de RDW uitgevoerd.

Uitzondering

Een uitzondering geldt voor containerchassis die in combinatie met de tankopbouw gekeurd zijn. Deze voertuigen gelden als tankwagen. Op het ADR-certificaat moet wel staan dat het voertuig geschikt is voor een of meerdere afneembare tanks. Ook de tanknummers moeten hierop vermeld staan.
Deze voertuigen mogen onder bepaalde voorwaarden wel worden aangeboden zonder dat ze inwendig gereinigd zijn. Daarvoor is een ontheffing voor inwendige reiniging vereist of het voertuig moet uitsluitend zijn goedgekeurd voor het vervoer van bepaalde stoffen. Ook moet er altijd een Reinigingsverklaring worden overlegd.
Ruim voor 1 januari 2020 is een nieuwe versie van de Reinigingsverklaring op de RDW-site beschikbaar.

 

 

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder