14-04-2015  REACH staat voor Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals, CLP voor (Classification, Labelling and Packaging). Beide verordeningen raken vrijwel alle bedrijven, of men nu stoffen maakt, mengsels importeert of gebruikt, of alleen maar voorwerpen levert. De praktijk leert dat de REACH-regelgeving veel vragen oproept bij EVO-leden, het is onduidelijk wat ze er precies mee moeten. Dit komt enerzijds door de omvang van de verordeningen, maar zeker ook door complexiteit vanwege de tamelijk vage definities.

Workshop

Om deze reden heeft EVO de workshop REACH & CLP opgenomen in het workshopprogramma van de Vakdag gevaarlijke stoffen op dinsdag19 mei. Tijdens deze interactieve workshop krijgen bedrijven inzicht in verplichtingen om te voldoen aan de wetgeving. Op basis van de meest gestelde vragen en sprekende voorbeelden wordt pragmatische kennis opgebouwd in de belangrijke definities en verplichtingen. Hierbij komen actuele discussiepunten rondom het begrip importeur en voorwerp aan de orde, inclusief de recente ontwikkelingen op het gebied van de interpretatie van de 0,1% grens bij voorwerpen. Verder wordt er stilgestaan bij de nieuwe eisen aan veiligheidsinformatiebladen en het indelen en etiketteren van mengsels.

19 mei Vakdag

De Vakdag op 19 mei is bestemd voor iedereen die dagelijks te maken heeft met de wet- en regelgeving rondom Gevaarlijke Stoffen. Het programma bestaat uit workshops over ADR, online leren, Informatieverplichting vanuit de BRZO en een praktijkdemonstratie veilig werken met gevaarlijke stoffen.