16 september 2014

EVO, Fenedex, TLN en FENEX: handelsbarrières wegnemen, regeldruk verminderen en bereikbaarheid garanderen

Verladersorganisatie EVO, exportvereniging Fenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en expediteursvereniging FENEX willen in lijn met de kabinetsplannen het economische herstel, dat in de Miljoenennota voor 2015 zichtbaar wordt, van een fundering voorzien. Volgens de organisaties moet het kabinet hiervoor in samenwerking met het bedrijfsleven internationale handelsbarrières wegnemen, regeldruk in de logistiek verminderen en een goede bereikbaarheid garanderen.

Volgens EVO, Fenedex, TLN en FENEX zorgt deze drietrapsraket ervoor dat naast het grootbedrijf ook het midden- en kleinbedrijf weer kan innoveren, investeren en groeien.

Internationale handel

Een groeiende export is voor Nederland van levensbelang – daarom willen de belangenbehartigers dat het kabinet binnen en buiten Europa blijft investeren in een vrijere wereldhandel. Zo is de Europese vervoersmarkt nog altijd onvolmaakt. De organisaties vinden ook dat de toezichtlast op het grensoverschrijdend goederenvervoer voor betrouwbare bedrijven verder kan dalen. EVO, Fenedex, TLN en FENEX vinden het goed dat het kabinet zich buiten Europa hard maakt voor handelsverdragen met de Verenigde Staten en andere landen.

Bereikbaarheid

EVO, Fenedex, TLN en  FENEX wijzen op de noodzaak om te blijven investeren in de bereikbaarheid over het water, de weg, het spoor én door de lucht. Bedrijven willen samen werken aan het beter benutten van bestaande infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook aan slimme oplossingen voor het bevoorraden van winkels in binnensteden. De organisaties zijn tevreden met het feit dat het kabinet de budgeten voor investeringen in infrastructuur overeind houdt. Wel maken de organisaties zich zorgen over minder capaciteit van het goederenvervoer over het spoor door werkzaamheden.

Regeldruk      

Tot slot wijzen de organisaties erop dat het fundament voor verder economisch herstel een succesvolle aanpak van de regeldruk in de logistiek is. EVO, Fenedex, TLN en FENEX willen op de ingeslagen weg verder gaan door samen met het kabinet de regeldruk merkbaar te verminderen. Inspectiediensten moeten bijvoorbeeld slimmer controleren en complexe regels versimpelen. Het gehele bedrijfsleven, maar vooral het midden- en kleinbedrijf, profiteert volgens de organisaties van deze moderniseringsslagen.