Reactie op troonrede: "Nu investeren in sterker Nederland is verstandig"

evofenedex verwelkomt de aangekondigde investeringen in de verduurzaming van Nederland en de belastingverlaging voor het bedrijfsleven

17-09-2019  evofenedex verwelkomt de in de Troonrede aangekondigde investeringen in de verduurzaming van Nederland, het toekomstig verdienvermogen en de belastingverlaging voor het bedrijfsleven ter ondersteuning van de internationale concurrentiepositie. De behartiger van de logistieke- en handelsbelangen van 15.000 bedrijven pleit al langer voor een stevigere investeringsagenda van dit kabinet en hoort daar in de troonrede nu ook een serieuze aanzet toe. 

“Extra investeringen in mobiliteit, onze handelspositie en kennisinfrastructuur, zijn onontbeerlijk voor een welvarende en duurzame toekomst van ons land. Het aangekondigde investeringsfonds is dus wat ons betreft een stap in de goede richting. Daarnaast wil het kabinet de concurrentiepositie van het bedrijfsleven versterken met een aantal heel gerichte belastingmaatregelen. Ik vind het verstandig dat het kabinet die strategische keuzen nu maakt om ons land en onze bedrijven, juist nu het nog goed gaat, op alle fronten sterker te maken”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl.  

Eerder vandaag sprak koning Willem Alexander de troonrede uit waarin hij de plannen van het kabinet Rutte III voor 2020 op hoofdlijnen uiteen zette. De Tweede Kamer behandelt de komende maanden de bijbehorende begroting. Naast extra investeringen in mobiliteit en belastingverlaging voor het bedrijfsleven, zal evofenedex bij de Kamer in ieder geval aandringen op extra middelen voor de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Daarnaast wil de bedrijvenvereniging met het kabinet werken aan meer programma’s gericht op internationale handelsbevordering, voldoende reserveringen voor onderhoud van bruggen en sluizen en voldoende middelen voor een serieus nationaal modal shift programma.      

     

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder