10-06-2011  De Rechtbank Haarlem heeft op 1 juni bepaald dat de jaarlijkse btw-correctie voor het privé-gebruik van auto’s van de zaak kan worden beperkt tot de veel lagere correctie voor milieuvriendelijke auto’s.

Volgens de rechtbank is het onderscheid dat de Belastingdienst maakt tussen milieuvriendelijke en andere auto’s in strijd met de wet. Immers, noch de Nederlandse belastingwetgeving, noch de Europese richtlijn staat zo’n onderscheid toe. Wettelijk zijn alleen het bedrag van de btw op de autokosten en de mate van privé-gebruik bepalend. Technische verschillen, waaronder brandstofgebruik, zijn niet relevant.

Onder verwijzing naar deze uitspraak, kunnen ondernemers met een beroep op het gelijkheidsbeginsel het laagst geldende tarief ook bij gewone auto’s toepassen.

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de btw-correctie die ondernemers jaarlijks aan de fiscus opgeven. De btw-correctie bedraagt 12 procent en moet over gewone auto’s afgedragen worden over maximaal 25 procent van de catalogusprijs.

In 2008, het jaar waarover de procedure ging en in 2009 werd echter voor bepaalde milieuvriendelijke auto’s een heffing over slechts 20 tot 14 procent van de catalogusprijs toegestaan, een verschil van 44 procent.
 

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor elektrische auto’s zelfs een 0-procent-correctie, wat in de lijn van deze uitspraak zou betekenen dat vanaf dat jaar de btw-correctie voor alle auto’s geheel komt te vervallen. Gezien de grote gevolgen van deze uitspraak voor de schatkist (720.000 auto’s) verwacht EVO dat de Belastingdienst tegen de uitspraak in beroep zal gaan bij het Gerechtshof. Het zal waarschijnlijk nog een half jaar of langer duren, voordat definitief duidelijk is of ondernemers hun btw-correctie over dit jaar tot ‘0’ kunnen beperken en over voorgaande jaren kunnen terugvorderen.

In afwachting van verdere ontwikkelingen adviseert EVO haar leden om bij hun correctie-aangifte over 2011 tegelijkertijd bezwaar te maken tegen de toepassing van het hogere tarief (25, 20 of 14 procent cataloguswaarde) en onder verwijzing naar de uitspraak Rechtbank Haarlem geen btw-afdracht te doen of te veel betaalde terug te vorderen.

Als deze uitspraak in hoger beroep standhoudt, zou ook over de jaren 2008, 2009 en 2010 om een correctie kunnen worden verzocht. Omdat reeds ingediende aangiften tot 5 jaar terug kunnen worden gecorrigeerd (dat wil zeggen uiterlijk 31 december 2013), is haast nog niet nodig.

EVO blijft de ontwikkelingen volgen.