10-07-2014   Op 3 juli 2014 heeft Rechtbank-Zeeland-West-Brabant een baanbrekende uitspraak gepubliceerd. Het gerecht kwam tot de conclusie dat de negen boetes voor ontbrekende Eurovignetten verlaagd moeten worden.

Vergeten

Een ondernemer had tot 1 juli 2013 de Belasting Zware Motorrijtuigen (BZM) op jaaraangifte betaald. Na afloop van deze periode is de ondernemer vergeten het Eurovignet te verlengen. Na ontvangst van de eerste naheffingsaanslag realiseert hij zich dat en verlengt direct het Eurovignet.

Administratieve last

Rechtbank-Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de BZM een onnodig extra administratieve last voor ondernemers is. Belanghebbende wil de BZM namelijk graag per jaar betalen en automatisch laten verlengen, maar de inspecteur kan geen verklaring geven voor het feit dat daarvoor geen mogelijkheid bestaat. Voorts worden belastingplichtigen er niet aan herinnerd tijdig het Eurovignet te verlengen.

Matiging

De Rechtbank oordeelde dat daarom matiging van de boete gepast is. Omdat de ondernemer voor een aantal vrachtauto’s een boete heeft ontvangen, verlaagt de rechtbank het totaalbedrag van € 2214 naar € 1000.

Het is de vraag wat andere Rechtbanken gaan doen en of de inspecteur nog in hoger beroep zal gaan. Met deze uitspraak is in ieder geval wederom bevestigd dat de BZM een zware last vormt voor MKB-ers die onbedoeld vergeten het Eurovignet te verlengen.

Gebruik de Eurovignetservice van EVO