Rechten en plichten voor werkgevers én werknemers

Op weg naar het nieuwe normaal

28-06-2021  Nu het eind van de coronacrisis in zicht komt, bereiden ondernemingen zich voor op een nieuwe manier van werken, waarin bijvoorbeeld thuiswerken ook een plaats kan krijgen. Arbeidsrechtelijk kleeft hier een aantal rechten en plichten voor werkgevers én werknemers aan.

Na bijna anderhalf jaar coronatijd zijn veel medewerkers er helemaal aan gewend om vanuit huis te werken. Maar hoe gaat dat straks, als we weer ‘gewoon’ naar kantoor of andere werkplek kunnen: waar moeten werkgevers allemaal aan denken? Arbeidsrechtadvocaat Anneke Nijk van Lexence Advocaten vertelde hierover onlangs op het door evofenedex georganiseerde lunchwebinar ‘Ruim een jaar thuiswerken en straks (mogelijk) het nieuwe normaal’.

“Het is heel goed denkbaar dat er na corona bij veel bedrijven een mix komt van thuis werken en op kantoor. En volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht te zorgen voor een ergonomisch goed ingerichte werkplek. Daarom heeft een medewerker die straks bijvoorbeeld structureel twee dagen per week vanuit huis werkt, ook thuis recht op een beeldscherm, bureau en stoel die voldoen aan de wettelijke eisen. Het is dus belangrijk dat werkgevers erover nadenken hoe ze dat gaan betalen en hoe ze dit fiscaal zo gunstig mogelijk kunnen regelen.”

Groepsgevoel

Er zullen volgens Nijk ook bedrijven zijn die weer helemaal terug willen naar de oude situatie. “Dat kan verschillende doelen hebben: het versterken van het groepsgevoel en de medewerkersbetrokkenheid bijvoorbeeld, maar misschien vinden sommige werkgevers het ook fijn hun werknemers weer wat beter in de gaten te kunnen houden. Als deze werkgevers goede redenen hebben om een werknemer op het werk te verwachten, mogen ze dat verlangen. Dat heet het instructierecht. Als een werknemer dat vervolgens niet wil of kan, kan hij of zij hiertegen bezwaar aantekenen. In het uiterste geval kan de rechter eraan te pas komen.”

De Wet flexibel werken regelt op dit moment dat werknemers een aanvraag kunnen doen om bijvoorbeeld meer of minder uren te gaan werken, of op een andere locatie. “In het eerste geval kan een werkgever dat verzoek bijna niet weigeren, tenzij hij kan aantonen dat de verandering het bedrijfsbelang zwaarwegend schaadt. Maar het verzoek om een andere werklocatie kan hij vrij gemakkelijk naast zich neerleggen. Hiervoor geldt alleen een duty to consider”, aldus Nijk. Er is nu wel een wetsvoorstel ingediend, ‘Wet werken waar je wilt’, om de regels voor beide aanvragen gelijk te trekken. “Als dit wetsvoorstel het haalt, kan de werkgever ook de aanvraag voor werklocatie alleen weigeren als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Bijvoorbeeld als die werknemer het werk echt niet goed vanuit huis kan doen.”

Thuiswerkbeleid

Hoewel het niet verplicht is voor werkgevers om thuiswerkbeleid op te stellen, raadt Nijk aan dit wel te doen. “Het ondersteunt hen bijvoorbeeld om fiscale voordelen te behalen.” Ook arbeidsrechtelijk is het volgens haar goed om een aantal zaken te kaderen. “Ik kan me voorstellen dat werkgevers willen dat de medewerkers in ieder geval op bepaalde uren beschikbaar zijn, bijvoorbeeld tussen 10.00 en 16.00 uur. Maar ook voor de medewerkers is het prettig als er beleid op dit soort punten bestaat, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in evofenedex magazine

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder