02-12-2011  EVO verwelkomt de havengeldstrategie die het Havenbedrijf Rotterdam heeft vastgesteld voor 2012. Transhipment van containers via Rotterdam wordt goedkoper en het overig havengeld blijft op hetzelfde niveau als in 2011.

De verladersorganisatie gaat ervan uit dat een deel van de geboden kortingen tot uitdrukking komt in de vorm van lagere vervoerstarieven bij rederijen.

Havengelden ongewijzigd

Door de havengelden voor 2012 te stabiliseren en op bepaalde fronten zelfs te verlagen, toont het Havenbedrijf Rotterdam aan dat het zijn verantwoordelijkheid in het faciliteren van handelsstromen serieus neemt.

Zeker in tijden van crisis is het voor de concurrentiepositie van verladers van belang de productie- en transportkosten van hun product zo laag mogelijk te houden.

Kosten

Wanneer de kosten voor rederijen stijgen, wordt verladers in de regel een verhoging van een bestaande toeslag voorgehouden of worden zij met een nieuwe toeslag geconfronteerd. Zo hebben meerdere rederijen onlangs de terminalhandlingkosten (THC) voor Rotterdam met minimaal 10 euro per container verhoogd.

Nu het havengeld voor met name transhipment van containers via Rotterdam wordt verlaagd, vindt EVO het voor de hand liggend dat rederijen verladers laten meeprofiteren van dit kostenvoordeel.