Regeerakkoord

Balans op de arbeidsmarkt

11-10-2017  Met een totaalpakket aan maatregelen wordt door het kabinet gezocht naar balans op de arbeidsmarkt. De sleutel naar een eerlijker arbeidsmarkt ligt volgens het kabinet in een gelijktijdige beweging: vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex.

Gevangen

Werkgeverschap moet aantrekkelijk zijn. Door een set aan maatregelen wil men dit bewerkstelligen. Zo wil het nieuwe kabinet de verschillen tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd kleiner maken. Dit maakt het mogelijk voor werkgevers om de keuze voor een contractvorm te laten volgen uit de aard van het werk dat gedaan moet worden. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat mensen gevangen worden in een ‘draaideur’ van tijdelijk contracten.

In Balans

In samenhang met de herziening van het ontslagrecht en het evenwicht tussen verschillende contractvormen, brengt de nieuwe regering de opbouw van de transitievergoeding op twee punten in balans. Ten eerste krijgen werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding in plaats van na twee jaar. Ten tweede gaat voor elk jaar in dienstverband de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan 10 jaar. Voor opvolgende contracten gaat de ‘teller op nul’ als tussen contracten een tussenpoos van zes maanden zit.

Afwijken

Het uitgangspunt voor de tussenpoos blijft zes maanden. Er blijft wel ruimte om sectoraal af te wijken en de tussenpoos te verkorten als het werk daarom vraagt. De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar.

Langere proeftijd

De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd om het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Indien een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor meerjaarscontracten (langer dan 2 jaar) wordt de proeftijd drie maanden. Op de arbeidsmarkt is behoefte aan flexibiliteit, bij werk- en opdrachtgevers en bij werkenden. Verschillende vormen van het aanbieden van flexibele arbeid sluiten aan bij verschillende behoeften. Het kabinet wil voorkomen dat deze vormen worden benut om te concurreren op arbeidsvoorwaarden of leiden tot excessen waarbij de flexibiliteit voor de werk- of opdrachtgever ten koste gaat van de arbeidsmarktkansen van de werknemer.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder