Regeerakkoord

Betere samenwerking toezichthouders belangrijk

11-10-2017  Het nieuwe kabinet wil dat toezichthouders meer en beter gaan samenwerken. Ook gaat er extra geld naar de toezichthouders. Evofenedex benadrukt het belang van betere samenwerking tussen toezichthouders en roept het kabinet op in gesprek te gaan met het bedrijfsleven hoe de samenwerking te verbeteren.

NVWA

De NVWA krijgt er structureel 20 miljoen euro bij ter versterking van de organisatie. Ook wordt de NVWA ‘doorgelicht op kosteneffectiviteit en efficiëntie’. Volgens evofenedex moet het extra geld door de NVWA gebruikt worden om de kwaliteit, de dienstverlening en de samenwerking met andere toezichthouders verder te verbeteren.

Douane

De Douane wordt zelf niet expliciet genoemd in het regeerakkoord. Het regeerakkoord stelt wel dat voor de komende jaren 0,5 miljard euro wordt gereserveerd om de investeringsagenda van de Belastingdienst uit te voeren. Volgens evofenedex moet dit geld ook worden gebruikt om met name de ICT van de Douane honderd procent beschikbaar en betrouwbaar te maken en de dienstverlening van de Douane verder te verbeteren.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder