Regeerakkoord: Koers open, innovatieve economie biedt kansen

evofenedex wil met het nieuwe kabinet nauw samenwerken

10-10-2017  Het vandaag gepresenteerde regeerakkoord biedt kansen, vindt evofenedex. De behartiger van de logistieke en handelsbelangen van 15.000 bedrijven in Nederland, steunt de koers die het nieuwe kabinet kiest voor een open, duurzame en innovatieve economie.

Grote uitdagingen

Volgens de belangenbehartiger staat het Nederlandse bedrijfsleven voor grote uitdagingen. Toenemend protectionisme binnen Europa en in de rest van de wereld, personeelstekort, schaarste in de binnenlandse ruimte voor het goederenvervoer én klimaatverandering vereisen een doortastend kabinet dat met slimme maatregelen het bedrijfsleven helpt. Het vandaag gepresenteerde regeerakkoord biedt voldoende aanknopingspunten om hier succesvol mee aan de slag te gaan.

Handel

Het kabinet geeft aan dat het volop wil inzetten op verdergaande samenwerking in Europa. evofenedex ondersteunt die lijn. Het is nodig dat het vrije verkeer van goederen in Europa ook echt gerealiseerd wordt. Dat stimuleert handel en dus welvaart in de hele Europese Unie. Het nieuwe kabinet maakt zich, net als evofenedex, zorgen over het toenemende protectionisme in de wereld. Voor een exportland als Nederland zijn wereldwijd vrij toegankelijke markten van levensbelang. Betere en meer handelsverdragen zijn daarom noodzakelijk.

Brexit

evofenedex wil met het nieuwe kabinet nauw samenwerken om de negatieve gevolgen van de Brexit voor bedrijven in Nederland te minimaliseren. Positief is dat het nieuwe kabinet inspectiediensten beter wil laten samenwerken en alleen de kostprijs van vergunningsaanvragen door het bedrijfsleven in rekening wil gaan brengen. Dat stimuleert handel, vindt evofenedex.

Personeelstekort

Nederland is momenteel één van de snelst groeiende economieën van Europa. Dat is goed nieuws. Voor al dat extra werk zijn ook mensen nodig. Bij handelsbedrijven en in de logistiek groeit het tekort aan bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs, magazijnmedewerkers en IT personeel. Hier ligt een uitdaging voor een nieuw kabinet en het bedrijfsleven. evofenedex constateert dat het nieuwe kabinet kiest voor het terugdringen van de flexibele inzetbaarheid van arbeidskrachten. Die keus zal de krapte op de arbeidsmarkt verder doen toenemen. Slim mobiliseren en organiseren van arbeidskrachten om te werken in onder andere de IT dienstverlening, handel en logistiek moeten we, kabinet en bedrijfsleven, daarom samen oplossen, aldus evofenedex.

Goederenvervoer

evofenedex is positief over de extra 2 miljard euro die dit kabinet vrijmaakt om de doorstroming over de weg, het water en het spoor te verbeteren. Ook zet het nieuwe kabinet in op aanzienlijke investeringen in innovaties, ook in het mobiliteitssysteem. De vraag blijft of dit bedrag wel genoeg is, aldus evofenedex. Alleen het onderhoud van het bestaande infrastructurele netwerk vraagt al om 500 miljoen euro extra per jaar. Schade door vertraging bij het vervoer van goederen over de weg, water en het spoor zullen naar verwachting niet afnemen.

Schiphol

Het kabinet kiest er ook voor om groei op Schiphol te faciliteren door luchtvaart te verduurzamen. Voldoende ruimte voor vrachtvluchten is daarbij cruciaal voor het vestigingsklimaat van Nederland. evofenedex zegt daarnaast geen heil te zien in de invoering van de vrachttax voor het vervoer van goederen over de weg. Dat lost de bereikbaarheidsproblemen in Nederland niet op. De organisatie wil samen met het nieuwe kabinet werken aan slimmere oplossingen voor een duurzame mobiliteit waarbij rekeningrijden voor alle voertuigen bespreekbaar is.

Gerelateerd

evofenedex scoort in regeerakkoord

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder