16-09-2015  Het kabinet blijft zich ook volgend jaar inzetten om de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals tussen 2012 en 2017 met 2,5 miljard euro te verminderen, zo schrijft het ministerie van Economische Zaken in de begroting voor volgend jaar.

Maatwerkaanpak

Om voor ondernemers de vermindering merkbaar te maken, zet het kabinet in op de maatwerkaanpak. In een aantal (top)sectoren, zoals de bouw, logistiek, chemie en agro- en foodsector inventariseert het kabinet met het bedrijfsleven knelpunten om deze gezamenlijk op te lossen.

Het doel is om te achterhalen waar regels in de praktijk leiden tot ergernissen of onnodige regeldruk. In 2016 zullen voor de meeste maatwerksectoren, waaronder logistiek, bouw, agrofood, winkelambacht en de chemie, actieplannen in uitvoering zijn en concrete resultaten kunnen worden bereikt.

De aanpak bestaat uit zes samenhangende actielijnen:

  1. Minder regeldruk door transparantie van wet- en regelgeving.
  2. Structurele verlaging van de regeldruk met 2,5 miljard euro.
  3. Minder regeldruk door betere (digitale) dienstverlening.
  4. Minder stapeling, slimmer toezicht.
  5. Merkbare vermindering regeldruk in regeldichte domeinen.
  6. Minder regeldruk door bestuurlijke samenwerking (gemeenten en Europa).

 

Slimmer toezicht

Om een impuls te geven aan beter, slimmer en efficiënter toezicht is het ministerie van Economische Zaken met andere departementen, inspecties en bedrijfsleven via zogenoemde toezichttafels in sectoren op zoek naar mogelijkheden om de naleving van regels te verbeteren en maatschappelijke risico’s te beperken.