10-11-2015  Landbouwtrekkers met aanhangwagen(s) mogen vanaf 1 januari een maximale lengte hebben van 18,75 meter. Daartoe is de Regeling Voertuigen aangepast. Ook voor motorrijtuigen met beperkte snelheid wordt de maximale lengte verhoogd naar 18,75 meter. Nu is dit nog 18 meter.

Europese regels

Door deze wijziging worden de regels voor de lengte van combinaties van landbouwvoertuigen gelijkgetrokken met veel andere Europese landen. Ook zijn ze in lijn gebracht met richtlijn 96/53/EG.

Voorzetapparatuur

Er zit wel een klein addertje onder het gras: bij de bepaling van de lengte van de combinaties wordt ook de voorzetapparatuur meegerekend. Er moet worden gemeten vanaf de voorzijde van het voorzetapparaat tot aan de achterzijde van de achterste aanhangwagen. De regel dat deelbare lading maximaal 1 meter aan de achterzijde mag oversteken, blijft van kracht.

Artikel 5.18.20

De nieuwe afmeting wordt beschreven in artikel 5.18.20 van de Regeling Voertuigen: ‘De lengte van samenstellen van landbouw- of bosbouwtrekker of motorrijtuig met beperkte snelheid en één of meer aanhangwagens of één of meer verwisselbare getrokken machines, dan wel een combinatie hiervan, mag met inbegrip van één of meer verwisselbare uitrustingsstukken niet meer bedragen dan 18,75 m.

Aanhangwagens

In de Regeling Voertuigen is per 1 januari ook opgenomen dat aanhangwagens voor transportdoeleinden, achter landbouwtractoren, per 1 januari 2025 niet breder mogen zijn dan 2,55 meter. Gemeten over de banden mag de aanhangwagen wel 3 meter breed zijn.