13 januari 2014  Het huidige beleid voor de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak geldt sinds 1 juli 2011. Tegen de toepassing van dit beleid lopen echter enkele procedures bij de rechtbank. In afwachting van de uitkomst hiervan heeft de Belastingdienst een ‘collectieve’ regeling ingesteld voor het indienen van bezwaarschriften tegen het betalen van de btw voor privégebruik. De regeling houdt in dat ondernemers of hun fiscaal adviseurs met één brief collectief bezwaar kunnen maken.

Geen afzonderlijk bezwaarschrift

Ondernemers die met betrekking tot het jaar 2011 of 2012 al bezwaar hebben gemaakt, hoeven voor het jaar 2013 geen afzonderlijk bezwaarschrift in te dienen. De Belastingdienst gaat 2013 namelijk meenemen in de behandeling. De procedures die zijn gestart tegen de toepassing van het beleid zijn inmiddels aanhangig gemaakt bij de rechtbank. De rechtbankuitspraken worden momenteel afgewacht.

Brief

Aangezien recente uitspraken van de rechtbank en Hoge Raad leiden tot afwijzing van diverse bezwaren die zijn ingediend over het jaar 2010 en/of eerdere jaren, heeft de Belastingdienst aangekondigd dat zij ondernemers vraagt deze bezwaren in te trekken. De ondernemers ontvangen tussen nu en maart een brief van de Belastingdienst, waarmee zij de bezwaren kunnen intrekken. Ook zal in de brief staan wat een ondernemer moet doen als hij de ingediende bezwaren niet wil intrekken.

Let op: dit verzoek om intrekking gaat over de bezwaren die zijn ingediend tegen het beleid dat van kracht was tot 1 juli 2011. Voor de bezwaren die zijn ingediend tegen het huidige beleid geldt dat deze worden aangehouden in afwachting van de rechtbankuitspraken.

Btw-Plaza

EVO-leden kunnen voor meer informatie gratis toegang krijgen tot Btw-Plaza, een samenwerking van EVO met Van Driel Fruijtier btw-specialisten.